XVI Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Wyciskaniu Sztangi

Organizatorem imprezy jest Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, Klub MLKS "SUDETY" Międzylesie oraz MGOK Międzylesie. Zawody odbędą się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu przy Placu Wolności.

W zawodach udział wziąć mogą członkowie klubów sportowych oraz zawodnicy niezrzeszeni. Wymogiem jest ukończone 14 lat, z tym zastrzeżeniem, że niepełnoletni muszą otrzymać zgodę na udział w zawodach od rodziców lub opiekunów prawnych.

Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 40 zł.

Zgłoszeń można dokonywać do dnia zawodów telefonicznie pod nr tel 697 615 557 (Juraszek Andrzej). Opłatę startową należy wnieść w miejscu rozgrywania zawodów.

Dodatkowe informacje uzyskasz tutaj: www.sudetymiedzylesie.pl/silacze/