XVI Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska Kobiet i Mężczyzn w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Międzylesiu

Impreza organizowana jest przez Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, Klub MLKS "SUDETY" Międzylesie oraz MGOK Międzylesie.

Każda osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo w zawodach zobowiązana jest posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w konkurencjach siłowych. Ponadto każdy uczestnik musi mieć ukończone przynajmniej 14. rok życia, natomiast osoby niepełnoletnie muszą okazać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w zawodach.

UWAGA: Specjalistyczne koszulki do wyciskania są zabronione.

Zawody rozegrane zostaną w dn. 24.03.2013 wg następującego harmonogramu:

  • Godz. 8:00–9:30: Zgłoszenie zawodników i ważenie
  • Godz. 10:20: Otwarcie zawodów
  • Godz. 10:30: Start zawodów

Wpisowe wynosi 50zł. Więcej szczegółów odnośnie imprezy znajdziesz tutaj, natomiast zapisów można dokonywać bezpośrednio na stronie organizatora.