IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Wałbrzycha w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

Celem organizacji zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie wyciskania sztangi jako sportu siłowego, mającego na celu budowę tężyzny fizycznej i prewencję zdrowotną.

Zawody odbędą się 13. kwietnia 2013r.  o godz. 12:00  w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Zamkowej 4 w Wałbrzychu.

Do wzięcia udziału w imprezie organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych, bez względu na miejsce zamieszkania. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w biurze zawodów. Uczestnicy niepełnoletni muszą okazać oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych zezwalające na udział w zawodach.

Zawody w wyciskaniu sztangi leżąc zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach wagowych:

 1. 59 kg
 2. 66 kg
 3. 74 kg
 4. 83 kg
 5. 93 kg
 6. 105 kg
 7. 120 kg
 8. +120 kg
 9. kat. osób niepełnosprawnych OPEN
 10. kat. kobiet OPEN
 11. kat. młodzików OPEN do 18 lat
 12. kat. juniorów OPEN do 23 lat
 13. kat. seniorów OPEN od 45 lat
 14. kat. OPEN Mężczyźni

Więcej informacji odnośnie zawodów znajdziesz tutaj.